O nas

To właśnie my

Hodowla rodzinna, wspólna pasja. To tylko nieliczne określenia, które musiałbym wypowiedzieć chcąc podsumować rodzinne zamiłowanie do hodowli gołębi pocztowych.
Bezspornym jest fakt, że zainteresowanie gołębiami w rodzinie Chruszcz trwa już od trzech pokoleń.  Posiłkując się wszystkim znanym sloganem z całą pewnością mogę powiedzieć „gołębie hodował mój dziad, hodował mój ojciec, hoduję i ja”. Dziadek co prawda nie był członkiem PZHGP, ale nie przeszkadzało mu to w posiadaniu gołębi. Niewątpliwie muszę wspomnieć o szwagrze, który wżenił się w moją rodzinę w roku 2013 posiadając wówczas status hodowcy: członek związku PZHGP. Najmłodszym stażem hodowcą, a właściwie hodowczynią jest moja żona, która została przyjęta do Związku w styczniu 2014 roku. W  chwili obecnej nie jest już członkiem związku ale naszym wiernym kibicem i obserwatorem naszych poczynań z gołębiami.

PARĘ ZDAŃ HISTORII  O NAS

Tak jak już wcześniej wspomniałem dziadek hodował gołębie nie będąc w Związku, ojciec Tadeusz Chruszcz w latach 60-tych ubiegłego stulecia był członkiem Oddziału Skoczów, ja natomiast byłem członkiem Oddziału Skoczów od 1997 roku do grudnia 2013. W sezonie 2014 Hodowla Gołębi Chruszcz firmowana była przez moją żonę Ewę. Od tego też czasu lotujemy w Oddziale Cieszyn w Sekcji Bażanowice. Od roku  2015 znów jestem członkiem PZHGP licząc na dalszy rozwój i bardzo dobre wyniki.
Gołębie pocztowe to pasja, która uskrzydla.

Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim osobom i kolegom hodowcom odwiedzającym tę stronę poświęconą gołębiom Hodowli Chruszcz.

              Dobry lot                           
Przemysław Chruszcz      

Wystawa Gołębi Pocztowych Katowice 2006 - szczególne wydarzenia     

https://www.youtube.com/watch?v=8mbZoXmMiZ0